Μια προειδοποίηση για πλημμύρα εκδίδεται όταν ένα ποτάμι υπερβαίνει για πρώτη φορά το επίπεδο πλημμύρας του και μπορεί να επανεκδοθεί εάν μια νέα πρόβλεψη ποταμού για σημείο πρόβλεψης ή προσέγγιση είναι σημαντικά υψηλότερη από μια προηγούμενη πρόβλεψη.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?