Ένα ανοιχτό μέσο μεταφοράς επιφανειακών όμβριων υδάτων που έχει ένα πυθμένα και πλευρές σε γραμμική διάταξη. Τα κανάλια μπορεί να είναι φυσικά ή τεχνητά. Τα κανάλια έχουν αναχώματα κατά μήκος των πλευρών τους για να αυξηθεί το βάθος τους.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?