Το ERMIS-F έχει σχεδιάσει και υλοποιεί ένα Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης που θα μπορεί -βάση των στοχείων που έχουν συλλεγεί απο την Υπηρεσία ERMIS-F -να αποστέλει ενημερωτικό  μήνυμα (sms) σε αρμόδιους φορείς, μετά από συνενόηση με την Πολιτική Προστασία, υποστηρίζοντάς τους,  βάση επιστημονικών στοιχείων, έτσι ώστε να διευκολύνει στην έγκαιρη παρέμβαση και  ενημέρωση κοινού αλλά και σε όποια άλλη, προβλεπόμενη δράση, πριν αλλά και κατά, την ώρα της πλημμύρας.

 

Το Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης δεν  απευθύνεται σε πολίτες αλλά μόνο σε εξουσιοδοτημένους φορείς,  που έχουν την ευθύνη λήψης αποφάσεων και συντονισμού δράσεων, σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.

 

Πλήρης παρουσίαση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης θα είναι διαθέσιμη παρούσα ιστοσελίδα μας στο επόμενο διάστημα.

CONTACT US

[recaptcha]

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?