Οι χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας, δείχνουν τις περιοχές Δυνητικού Σοβαρού Κινδύνου Πλημμύρας και απεικονίζουν τις πλημμυρικές ζώνες. Μας αφορούν όλους, και μπορείτε να δείτε εάν το σπίτι σας, το χωράφι σας ή κάποιο σημείο ενδιαφέροντος σας, βρίσκεται σε περιοχή με μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας.

Η εφαρμογή Πλημμυρικών Χαρτών προσφέρει έτοιμους ψηφιακούς χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας για τους πολίτες. Σε αντίθεση με την Γεωπύλη του ERMIS-F που απευθύνεται κυρίως σε επαγγελματίες ή απαιτεί κάποια εμπειρία σε συστήματα GIS, ο σκοπός είναι η ευκολία της χρήσης από όλους! Στόχος είναι να μπορούν και οι απλοί πολίτες να ενημερωθούν για τους κινδύνους πλημμύρας στην περιοχή τους και να τους λάβουν υπόψη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων.

Oι αποφάσεις μπορεί να αφορούν την αξιοποίηση οικοπέδων ή άλλων ακινήτων, ασφάλιση έναντι πλημμύρας, μείωσης της έκθεσης στην πλημμύρα πχ να μην έχουν πολύτιμα αντικείμενα στα υπόγεια τους αν βρίσκονται σε περιοχή υψηλού κινδύνου είτε για την λήψη προστατευτικών μέτρων σε επίπεδο κατοικίας (ανύψωση περίφραξης, υδατοστεγείς θύρες κλπ).

Μερικά από τα πλεονεκτήματα είναι:

 1. Προσφέρει ευκολία πρόσβασης σε έτοιμους χάρτες πλημμυρικής επικινδυνότητας.
 2. Παρέχει ελεύθερα δεδομένα και επιτρέπει εκτυπώσεις
 3. Οι Πλημμυρικοί Χάρτες δείχνουν τις περιοχές με τον μεγαλύτερο κίνδυνο πλημμύρας άρα μπορούν να οδηγήσουν σε πιο αποτελεσματική πρόληψη. Παράλληλα και σε συνδυασμό με την Βάση Γνώσης της υπηρεσίας ERMIS-F προσφέρουν συγκεντρωμένες σε ένα σημείο σημαντικές πληροφορίες για τις πλημμύρες, για τα αντιπλημμυρικά έργα και την νομοθεσία.
 4. Ενημερώνει τους κατοίκους για την επικινδυνότητα μιας περιοχής και λήψη κατάλληλων μέτρων αυτοπροστασίας.

CONTACT US

  Μέγεθος γραμμάτων
  Αντίθεση

  Log in with your credentials

  Forgot your details?