Η Εφαρμογή Κοινωνικής Δικτύωσης (ΕΚΔ) του έργου ERMIS-F αποτελεί μια πλατφόρμα ενημέρωσης και επικοινωνίας τοπικών φορέων και πολιτών σε θέματα που αφορούν πλημμύρες και ειδικότερα τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου σε τοπικό επίπεδο.

Η Κοινωνική Δικτύωση του ERMIS-F ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε ένα ηλεκτρονικό περιβάλλον που πλαισιώνεται με επιστημονικές πληροφορίες, ενώ παράλληλα παρέχει άμεση ενημέρωση σε στελέχη Φορέων που εστιάζουν στη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου.

Η Κοινωνική Δικτύωση δίνει τη δυνατότητα άμεσης ενημέρωσης και πληροφόρησης μεταξύ πολιτών και Ομάδων Πολιτών (πχ περιβαλλοντικές οργανώσεις, σύλλογοι προστασίας πανίδας, κ.α.), επαγγελματιών που έχουν ενδιαφέρον στον τομέα διαχείρισης πλημμυρών, επιστημόνων και στελεχών αρμοδίων φορέων σε θέματα πλημμυρικού κινδύνου. Επιτρέπει την έγκαιρη ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σε ένα εστιασμένο στις πλημμύρες περιβάλλον, συνδράμοντας ουσιαστικά στη βελτίωση των διαδικασιών διαχείρισης του κινδύνου, στη σωστή απόκριση των πολιτών και στην προστασία τους κατά τη διάρκεια εξέλιξης των φαινομένων και στην αλλαγή της προσέγγισης «πολεμάμε το νερό» με «ζούμε με το νερό».

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες στην Υπηρεσία ERMIS-F, έχουν τη δυνατότητα να:

  • αναρτούν άρθρα σε μορφή blog που συνοδεύονται από εικόνες και επισυναπτόμενα αρχεία μέσω του κινητού τους τηλεφώνου ή του υπολογιστή τους
  • δημιουργούν ανοικτές ομάδες διαλόγου και επικοινωνίας για θέματα που απασχολούν την περιοχή ή την κοινότητά τους ή ακόμα και ευρύτερα, στις οποίες μπορούν να προσκαλέσουν μέλη για δράση.
  • συμμετέχουν σε ένα δίκτυο αλληλοενημέρωσης τοπικών φορέων και πολιτών σε θέματα που αφορούν τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου και το συντονισμό δράσεων από του ίδιους τους πολίτες, με στόχο την έγκαιρη παρέμβαση στην περιοχή τους.

Η εφαρμογή της Κοινωνικής Δικτύωσης αντλεί πληροφορίες από την εφαρμογή Πληθοπορισμού του ERMIS–F, όπως π.χ. πιθανές δυσλειτουργίες του τοπικού δικτύου απορροής που αναρτώνται από ενεργούς πολίτες, δημιουργώντας συζητήσεις για εστιασμένα θέματα, κινητοποιώντας δράσεις τοπικές ή διασυνοριακές, για άμεση παρέμβαση είτε από ομάδες πολιτών είτε από αρμόδιους φορείς διαδραματίζοντας έτσι ουσιαστικό ρόλο προληπτικά.

Παράλληλα,  είναι διασυνδεδεμένη με το Facebook για μεγαλύτερη διάχυση των δράσεων.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?