Μια ενημερωτική δράση για την αξιοποίηση της Υπηρεσίας ERMIS-F από εθελοντικές οργανώσεις, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου,  από την Ομάδα Έργου του Δήμου Χανίων.
Η δράση πραγματοποιήθηκε ακολουθώντας τους κανόνες των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν λόγο COVID-19, αλλά κράτησε ζωντανό το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων με την βιωματική συμμετοχή τους.  Οι συμμετέχοντες  είναι εθελοντές Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων και ειδικότερα, από τον Ερυθρό Σταυρό, τους Διασώστες – ΕΠ.Ο.ΜΕ.Α  Χανίων,  την Εθελοντική Ναυαγοσωστική Μονάδα Ναυτικού Ομίλου Χανίων (ΕΝΑΜΟΝΟΧ), τον ΕΟΣ Χανίων, οι οποίοι έχουν άμεση συμμετοχή σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών, συμπεριλαμβανομένων των πλημμυρών.
Η δράση εστίασε στην αξιοποίηση των εφαρμογών  της Υπηρεσίας ERMIS-F από τις εθελοντικές ομάδες, ενώ παράλληλα υπήρχε η δυνατότητα να πλοηγηθούν οι ίδιοι  στις εφαρμογές, μέσω εργαστηρίου που έθεσε στη διάθεσή τους η ομάδα του Δήμου Χανίων.
Αναλύθηκαν οι στόχοι και η πρακτική εφαρμογή της υπηρεσίας ERMIS-F, όσον αφορά τα πλημμυρικά φαινόμενα, την πρόληψη και αντιμετώπιση αυτών.
Παρουσιάστηκαν αναλυτικά οι εφαρμογές και ιδιαίτερα αυτές που δύναται να χρησιμοποιηθούν από τις υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας.  Τα μέλη των εθελοντικών ομάδων έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για εφαρμογές όπως για την Βάση Γνώσης και τον Πληθοπορισμό, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την οργάνωση, τον συντονισμό των ομάδων της πολιτικής προστασίας και την πρόληψη – αντιμετώπιση των πλημμυρικών φαινομένων.
Η ομάδα έργου του Δήμου Χανίων παρουσίασε και υποθετικά σενάρια χρήσης της Υπηρεσίας ERMIS-F, τα οποία έχουν εκπονηθεί στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου, για την πλήρη κατανόηση των εφαρμογών.
Οι εθελοντές εξέφρασαν την άποψη ότι η Υπηρεσία ERMIS-F πρέπει να υιοθετηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες (Πολιτική Προστασία) και πως πρέπει να παρουσιαστεί και στα αντίστοιχα Σώματα Ασφαλείας (πχ: πυροσβεστικό σώμα), με τα οποία συνεργάζονται οι ίδιοι για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?