Τον Ιανουάριο έκλεισε ο πρώτος χρόνος του Έργου ERMIS-Floods Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων,  του Προγράμματος Συνεργασίας  InterregVA  «Ελλάδα – Κύπρος  2014-2020».

Οι πλημμύρες, φαινόμενο φυσικό που οι ανθρώπινες παρεμβάσεις επιτείνουν, έχουν ιδιαίτερη μορφή στα νησιά με μικρές λεκάνες απορροής: είναι πιο ξαφνικές και αναπάντεχες με μικρότερο χρόνο προειδοποίησης. Η κλιματική αλλαγή δημιουργεί νέα δεδομένα για τον πλημμυρικό κίνδυνο και οι ειδικοί του ERMIS-F ετοιμάζουν μοντέλα για την επιστημονική πρόβλεψή του.

Μετερεωλογικός σταθμός Ν. Κυδωνίας, Χανίων

 

 

Μετερωλογικός σταθμός Καλλονή, Λέσβου

Εκτός από την εκτίμηση του κινδύνου, η συζήτηση για τις πλημμύρες περιλαμβάνει δράσεις για την μείωση των επιπτώσεων, για την έγκαιρη προειδοποίηση, για μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης.  Το έργο έδωσε, από την ώρα της εκκίνησής του, ευκαιρία σε Δήμους, μηχανικούς, υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, κρατικές υπηρεσίες, περιβαλλοντικές οργανώσεις και ενώσεις πολιτών από την Κύπρο, την Κρήτη και το Βόρειο Αιγαίο  να συζητήσουν και να διατυπώσουν τα δικά τους ζητούμενα από την Πρότυπη Διαδικτυακή Υπηρεσία που ετοιμάζει το ERMIS-F.

 

 

Εργαστήριο Ευχρηστίας Εφαρμογών ERMIS-F

Η πρώτη δοκιμαστική έκδοση επιμέρους εφαρμογών του ERMIS-F είναι ήδη διαθέσιμη από το Δεκέμβριο του 2018: η εφαρμογή της Γεωπύλης επιτρέπει τη δημιουργία και προβολή σύνθετων χαρτών πλημυρικής επικινδυνότητας ενώ η εφαρμογή Πληθοπορισμού (crowdsourcing) συλλέγει φωτογραφίες πλημμυρικών κινδύνων, φαινομένων και ζημιών από πολίτες και ειδικούς σε μια βάση πληροφοριών για ενημέρωση και επεξεργασία.

Με βάση σενάρια που αναπτύσσονται πάνω σε εστιασμένο κοινό-χρήστες, ξεκίνησε η διενέργεια Εργαστηρίων Λειτουργικότητας, με στόχο τόσο η Ομάδα Έργου να αξιολογήσει τις εφαρμογές που είναι σε ανάπτυξη και να τις βελτιώνει παράλληλα με την ολοκλήρωσή τους, όσο και η με βιωματικό τρόπο  ενημέρωση  δυνητικών χρηστών, σε καίριους για το έργο Φορείς.  Στα Εργαστήρια συμμετέχουν μικρές εστιασμένες ομάδες χρηστών (τοπογράφοι, μηχανικοί περιβάλλοντος, …) και μέχρι σήμερα έχουν πραγματοποιηθεί 2 εργαστήρια: στα Χανιά, τον περασμένο Δεκέμβριο, στο οποίο συμμετείχαν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας, του Δήμου Χανίων αλλά και ειδικών της ομάδας έργου και το δεύτερο στη Λευκωσία (Μάρτιος 2019) με στελέχη του Τμήματος  Ανάπτυξης Υδάτων (ΤΑΥ).  Το επόμενο εργαστήριο προγραμματίζεται στη Λεμεσσό, στις αρχές Μαίου.

Παράλληλα, στις δράσεις εξωστρέφειας του ERMIS-F συγκαταλέγονται αυτό το διάστημα επισκέψεις σε σχολεία (Ν. Κυδωνία Χανίων) σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, παρουσιάσεις σε φοιτητές του Πολυτεχνείου Κρήτης, σε επιστημονικές ομάδες μέσω συνεδρίων, σε εθελοντικές οργανώσεις, συμμετοχή σε συνέδρια με εστίαση περιβαλλοντικά θέματα, όπως στο SCYENCE Fair 2019 ,  το “2ο Επιστημονικό Forum για τη Μείωση της Διακινδύνευσης από Καταστροφές” και στην Ομάδα Εργασίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής  Working Group Floods, για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Οδηγίας για τις πλημμύρες.  Και συνεχίζουμε…!

 

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?