Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ε.Ε. για την άμεση χαρτογράφηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Π.Ε. Ηλείας+

Ενεργοποίηση της Υπηρεσίας Copernicus/Emergency Management Service – Mapping της Ε.Ε. για την άμεση χαρτογράφηση περιοχών που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες πλημμύρες στην Π.Ε. Ηλείας

 Η Υπηρεσία  ERMIS -F συναντά τους Φορείς της Κρήτης+

 Η Υπηρεσία  ERMIS -F συναντά τους Φορείς της Κρήτης

Το ERMIS-F «βλέπει» και υποστηρίζει: Οι πρόσφατες πλημμύρες στη Λέσβο (28 & 29 Νοεμβρίου)+

Το ERMIS-F «βλέπει» και υποστηρίζει: Οι πρόσφατες πλημμύρες στη Λέσβο (28 & 29 Νοεμβρίου)

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του κόμβου και τη δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας ERMIS-F»+

«Προμήθεια εξοπλισμού για τη λειτουργία του κόμβου και τη δοκιμαστική και πιλοτική λειτουργία της υπηρεσίας ERMIS-F»

CONTACT US

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

© Copyright 2019 ERMIS-F - All Rights Reserved

Log in with your credentials

Forgot your details?