Ορίζεται ως το μέσο χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ δύο διαδοχικών εμφανίσεων ενός υδρολογικού συμβάντος ενός δεδομένου ή μεγαλύτερου μεγέθους, που συνήθως εκφράζεται σε έτη.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?