Οι στιγμιαίες πλημμύρες είναι ορμητικές πλημμύρες που συμβαίνουν ξαφνικά, 6-12 ώρες ή λιγότερο μετά από την αντίστοιχη βροχόπτωση. Συμβαίνουν μετά από μικρή ή και καθόλου προειδοποίηση και διαρκούν για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Προκύπτουν από την απότομη και γρήγορη αύξηση της στάθμης του νερού, η οποία συνοδεύεται από υψηλές ταχύτητες. Συμβαίνουν ιδιαίτερα σε λοφώδεις ή ορεινές περιοχές με απότομες κλίσεις εδάφους. Η επιφανειακή απορροή που προκαλούν είναι πολύ σημαντική για το χρόνο διάρκειας της πλημμύρας και αποτελεί σοβαρή απειλή για την κατασκευαστική ακεραιότητα των κτιρίων και των υποδομών. Εξαιτίας του μικρού χρόνου για προειδοποίηση, προετοιμασία και εκκένωση, οι απώλειες ανθρώπινων ζωών είναι ουσιαστική συνέπειά τους.

CONTACT US

    Μέγεθος γραμμάτων
    Αντίθεση

    Log in with your credentials

    Forgot your details?