10/4/2019 
Επαναπροκύρηξη Διαγωνισμού: resourceId=3638000" target="_blank" rel="noopener noreferrer" data-auth="NotApplicable">Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Κύπρου που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMISF.

3/4/2019
Προκήρυξη για την πλήρωση μιας θέσης Βοηθού Ερευνητή: «Εκπόνηση Μελέτης λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F» της Πράξης «ERMIS-F ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΙΝΔΥΝΩΝ – ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ» η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου

26/2/2019
resourceId=3555853">Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Ινστιτούτου Κύπρου που αφορά την προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού, στο πλαίσιο ανάπτυξης και λειτουργίας της υπηρεσίας ERMIS-F.

21/2/2019
Ορθή Επανάληψη Προσκλήσεως Eνδιαφέροντος της Διευθύνσεως Υδάτων Β. Αιγαίου Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου της από 13/2/19 Πρoσκλήσεως

13/2/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΣ ΥΔΑΤΩΝ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΙΓΑΙΟΥ:

ΤΜΗΜΑ 1: «Σχεδίαση, υλοποιήση και συντήρηση του web site της Πράξης – Δημιουργία Βάσης Δεδομένων Πρωτογενούς Υλικού» (ΠΕ 2.4.1, 2.4.2)
ΤΜΗΜΑ 2: «Υποστήριξη / εμπειρογνωμοσύνη της Δ/νσης Υδάτων Β. Αιγαίου για την υλοποίηση δράσεων της Πράξης» (ΠΕ 1.4.4, 2.4.3, 3.4.2, 3.4.3, 6.4.2)

12/02/2019
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΕΩΝ ΛΕΜΕΣΟΥ – ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ: Παροχή Υπηρεσιών Μηχανικού στα πλαίσια της πράξης ERMIS – F Διαδικτυακή Υπηρεσία Περιβαλλοντικών Κινδύνων – Πλημμύρες

15/11/2018
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΣΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΒΟΡ.ΑΙΓΑΙΟΥ- ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 3.4.2 & 6.4.2 ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ERMIS-F: « ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ & ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ERMISF»

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?