Εκπαίδευση για περιβαλλοντικούς κινδύνους στα Χανιά | ERMIS-F

Στο πλαίσιο της 6ης Συνάντησης Επιστημονικών Ομάδων & Διαχειριστικής Παρακολούθησης του έργου του ERMIS-F (Environmental Risk Management Information Service – Floods) που θα πραγματοποιηθεί στα Χανιά, την Τετάρτη 19 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί εργαστήριο εκπαίδευσης και χρήσης (workshop) της Διαδικτυακής Υπηρεσίας Περιβαλλοντικών Κινδύνων με εστίαση τις Πλημμύρες, ERMIS-F στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (ΚΑΜ) από τις 10.00.

Το εργαστήριο περιλαμβάνει παρουσίαση της Υπηρεσίας ERMIS-F και τρόπους αξιοποίησής της στις καθημερινές λειτουργικές ανάγκες υπηρεσιών και φορέων που ασχολούνται με θέματα φυσικών καταστροφών και ειδικότερα με τις πλημμύρες.

Το ERMIS-F είναι ένα ευρωπαϊκό έργο (Πράξη) που εντάσσεται στο Πρόγραμμα Συνεργασίας Interreg V-A «Ελλάδα – Κύπρος 2014-2020», στον Άξονα «Βελτίωση της από κοινού διαχείρισης κινδύνων από φυσικές, τεχνολογικές και ανθρωπιστικές καταστροφές» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικού Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου.

Η ομάδα του ERMIS-F, την οποία αποτελούν το Ινστιτούτο Κύπρου, ο Δήμος Χανίων, το Πολυτεχνείο Κρήτης, το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, η Δ/νση Υδάτων Βορείου Αιγαίου και το Συμβούλιο Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας, ανέπτυξε ένα σύστημα πληροφόρησης, προφύλαξης, πρόβλεψης και διαχείρισης κινδύνων φυσικών καταστροφών με εστίαση τις πλημμύρες και με βασικούς στόχους τους εξής:

 • Πρόληψη – Προειδοποίηση
 • Οργάνωση – Συντονισμός
 • Ενημέρωση – Εκπαίδευση

Συνοπτικά οι εφαρμογές που αναπτύχθηκαν αφορούν:

 • Σύστημα Έγκαιρης Προειδοποίησης:Αφορά πιλοτικά συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης για πλημμύρες σε επιλεγμένα ρέματα, όπως αυτά εφαρμόζονται στη Ν. Κυδωνία Κρήτης, στη Λεμεσό και την Καλλονή της Λέσβου.
 • Πλημμυρικοί Χάρτες: Ανάπτυξη χαρτών που αφορούν τον κίνδυνο πλημμύρας για τις πιλοτικές περιοχές Χανίων, Μυτιλήνης και Κύπρου.
 • Γεωπύλη (web GIS): Μια βάση δεδομένων, με επεξεργάσιμα στοιχεία για χρήση από φορείς, πολίτες, επαγγελματίες. Η βάση μπορεί να εμπλουτιστεί με νέα στοιχεία και παρέχει στοιχεία (πλημμυρικούς χάρτες, χώροι καταφυγής εκτάκτων αναγκών, χωροταξικά και περιβαλλοντικά δεδομένα κλπ.), μέσω της δημιουργίας και εκτύπωσης χαρτών.
 • Βάση Γνώσης (Νομοθεσία, Ιστορικές Πλημμύρες κλπ.):Μια βάση με πληροφορίες για φορείς, επαγγελματίες και το ευρύ κοινό. Πληροφορίες που αφορούν στη νομοθεσία, στοιχεία πλημμυρών, «καλές πρακτικές» για την πρόληψη πλημμυρικών συμβάντων, αντιπλημμυρικά έργα κλπ.
 • Crowd sourcing για κινητά, tablet (Πληθοπορισμός): Εφαρμογή που απευθύνεται σε όλους (φορείς, επαγγελματίες, πολίτες κλπ.) και αφορά στην επιτόπου καταγραφή πλημμυρικών φαινομένων και των συνεπειών αυτών, παραθέτοντας γεωχωρικά δεδομένα.
 • Κοινωνική Δικτύωση: εφαρμογή που επιτρέπει την ανταλλαγή και το συντονισμό των δράσεων.

Η Δημόσια Διαδικτυακή Υπηρεσία ERMIS-F, που έχει προκύψει από το έργο, παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία λήψεως αποφάσεων σε φορείς, επαγγελματικές ενώσεις και την κοινωνία των πολιτών που (θέλουν να) έχουν ενεργό ρόλο στη διαχείριση του κινδύνου της πλημμύρας

Αναπτύχθηκε καταρχήν για τον πλημμυρικό κίνδυνο λόγω των σημαντικών οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων των φαινομένων που βαίνουν αυξανόμενα τα τελευταία χρόνια, σαφώς επηρεασμένα από την κλιματική αλλαγή, αλλά δύναται να επεκταθεί και σε άλλες φυσικές καταστροφές ( πυρκαγιές, σεισμοί) .

Πηγή: biskotto.gr

CONTACT US

  Log in with your credentials

  Forgot your details?