Εκπαίδευση επαγγελματιών στη Μυτιλήνη για τη διαχείριση του πλημμυρικού κινδύνου -LESVOSNEWS.NET