Συμμετέχω

σε μια κοινότητα

Mετέχω

στην προστασία της περιοχής μου

Έχω

καλύτερη ποιότητα ζωής

Το ERMIS-F θα παρέχει μια δωρεάν και καινοτόμο εφαρμογή πληθοπορισμού (crowdsourcing application) για κινητές και φορητές συσκευές, που θα επιτρέπει σε ταυτοποιημένους χρήστες να συμβάλλουν στη συλλογή πληροφορίας από το πεδίο που σχετίζεται με τις πλημμύρες κοινοποιώντας την παράλληλα στις αρμόδιες Υπηρεσίες.

Με τη βοήθεια φωτογραφιών και βίντεο με γεω-αναφορά καθώς και σχολίων, οι χρήστες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράψουν ένα γεγονός και να δημιουργήσουν ένα δίκτυο ενεργών πολιτών που εμπλέκονται και συνδράμουν ουσιαστικά στη διαχείριση ενός φυσικού κινδύνου όπως οι πλημμύρες.

Χρήστες μπορεί να αποτελούν πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αρχές και επαγγελματίες, κ.ά. οι οποίοι θα μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες  και να  βοηθήσουν στη:

Πρόληψη μέσω καταγραφής και ανάδειξης προβλημάτων και περιστατικών που μπορούν να οδηγήσουν σε πλημμύρες  (π.χ. φραγμένες εσχάρες αποστράγγισης ομβρίων υδάτων)​

Τεκμηρίωση περιστατικών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν συμβεί αποτυπώνοντας το αντίκτυπο τους​ στην πόλη, την κοινωνία και τις υποδομές
(π.χ. έκταση και βάθος πλημμύρας, ζημιές που προκλήθηκαν, κ.ά.)​

Αξιοποιώντας απλά τα μέσα που παρέχει μια οποιαδήποτε κινητή συσκευή και την εφαρμογή crowdsourcing οι χρήστες θα μπορούν να εμπλουτίσουν σημαντικά και δια-δραστικά τον παραδοσιακό τρόπο συλλογής πληροφοριών και να δημιουργήσουν τις δικές του αναφορές όπως για παράδειγμα:

  • Αναφορές υφιστάμενης κατάστασης που αφορούν π.χ. την κατάσταση υφιστάμενων υποδομών, του υδρογραφικού δικτύου κ.ά και που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη ενός πιθανού μελλοντικού πλημμυρικού γεγονότος
  • Αναφορές πλημμυρικού γεγονότος που βρίσκεται σε εξέλιξη ή σε κάποιο ιστορικό γεγονός για το οποίο υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία προς καταγραφή
  • Αναφορές επιπτώσεων και πιθανά ζημιών που είχε ένα πλημμυρικό γεγονός στην πόλη, την κοινωνία και τις υποδομές.

CONTACT US

[recaptcha]

Η δημιουργία της ιστοσελίδας συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Τ.Π.Α.) και από Εθνικούς πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του ονόματος του δικαιούχου και δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατοπτρίζει τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των συμμετεχουσών χωρών και της Διαχειριστικής Αρχής.

Log in with your credentials

Forgot your details?