Συμμετέχω σε μια κοινότητα

Συμβάλω στην προστασία της περιοχής μου

Έχω καλύτερη ποιότητα ζωής

Ως πληθοπορισμός, όπως αναφέρεται στα ελληνικά ο όρος crowdsourcing, αφορά την εξωτερική ανάθεση εργασιών, που παραδοσιακά εκτελούνταν από ένα αρμόδιο φυσικό πρόσωπο, σε μια μεγάλη ομάδα εθελοντών ή μία κοινότητα, μέσω ανοικτής πρόσκλησης. Οι εφαρμογές πληθοπορισμού φέρνουν κοντά τους ανθρώπους με κοινά ενδιαφέροντα: τόσο η προστασία από περιβαλλοντικές καταστροφές όσο και η προστασία του περιβάλλοντος αποτελούν γόνιμο έδαφος για τέτοιου είδους κινήσεις καθώς αφορούν την από κοινού συνεισφορά σε ένα κοινωνικό απώτερο σκοπό.

 

Η εφαρμογή Πληθοπορισμού της υπηρεσίας ERMIS-F είναι μια πρακτική εθελοντικής συλλογής πληροφοριών από μία μεγάλη και ανοικτή ομάδα ανθρώπων μέσω internet. Επιτρέπει σε ταυτοποιημένους χρήστες να συμβάλλουν στη συλλογή πληροφορίας που σχετίζεται με τις πλημμύρες, από το πεδίο, κοινοποιώντας την παράλληλα στις αρμόδιες Υπηρεσίες. Χρήστες μπορεί να αποτελούν πολίτες, περιβαλλοντικές οργανώσεις, αρχές και επαγγελματίες, κ.ά. οι οποίοι θα μπορούν να συλλέξουν πληροφορίες και να βοηθήσουν στη:

 

Τεκμηρίωση περιστατικών που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν συμβεί αποτυπώνοντας το αντίκτυπο τους​ στην πόλη, την κοινωνία και τις υποδομές (π.χ. έκταση και βάθος πλημμύρας, ζημιές που προκλήθηκαν, κ.ά.)

 

Πρόληψη μέσω καταγραφής και ανάδειξης προβλημάτων και περιστατικών που μπορούν να οδηγήσουν σε πλημμύρες  (π.χ. φραγμένες εσχάρες αποστράγγισης ομβρίων υδάτων)​

 

Οι χρήστες της υπηρεσίας του ERMIS-F μπορούν να εγκαταστήσουν την εφαρμογή στην έξυπνη συσκευή τους (κινητό τηλέφωνο ή ταμπλέτα) και να εμπλουτίσουν σημαντικά και δια-δραστικά τον παραδοσιακό τρόπο συλλογής πληροφοριών δημοσιεύοντας ή έχοντας πρόσβαση σε:

 

  • Αναφορές πλημμυρικού γεγονότος: συλλογή στοιχείων κατά την εξέλιξη του κυρίου πλημμυρικού γεγονότος και μπορούν να αποβούν χρήσιμες στην διαχείριση στην εκτίμηση της καταγραφής βάθους νερού, τον αποκλεισμό δρόμων, τη διακοπή λειτουργίας τμημάτων κρίσιμων υποδομών κτλ.
  • Αναφορές υφιστάμενης κατάστασης: συλλογή πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση των υποδομών, των μέτρων διαχείρισης, των ρεμάτων κτλ. που διαμορφώνουν και επηρεάζουν την εξέλιξη του φαινομένου και είναι σημαντικές για την πρόληψη μιας πλημμύρας. Για παράδειγμα φραγμένη κοίτη ρέματος από ρίψη μπαζών και οικοδομικών υλικών/σκουπιδιών, φράξιμο εσχαρών κ.ά.
  • Αναφορές επιπτώσεων: Συλλογή πληροφοριών που σχετίζονται με τις επιπτώσεις, ζημιές και δυσμενείς επιδράσεις πλημμυρικών φαινομένων στην τοπική κοινωνία, τις υποδομές, κλπ.

 

Οι αναφορές αποτελούνται από μια ή περισσότερες εικόνες περιστατικού, τα χαρακτηριστικά του περιστατικού, σχόλια και άλλες σχετικές πληροφορίες που καταγράφονται από το χρήστη. Επίσης συνοδεύονται από πληροφορίες που θα συλλέγει αυτόματα η φορητή συσκευή, όπως η γεωγραφική θέση περιστατικού και η χρονοσφραγίδα.

 

Η εφαρμογή πληθοπορισμού προσφέρει στο χρήστη πολλαπλές δυνατότητες αναζήτησης και εντοπισμού της ζητούμενης πληροφορίας, συμπεριλαμβανομένων:

(α) αναζήτηση πληροφορίας σε κείμενο με βάση μια λέξη-κλειδί (full text search)

(β) αναζήτησε με σύνθετη αναζήτηση στη βάση συνδυασμού κριτηρίων επιλογής του χρήστη (πόλη, περιοχή συμβάντος, ημερομηνία, επίπεδο σοβαρότητας κα)

(γ) αναζήτηση γεωγραφικής πληροφορίας στο χάρτη (π.χ. περιοχές μελέτης).

CONTACT US

    Log in with your credentials

    Forgot your details?